Välkommen till Hesselby gård i Uppsala

DSC_0092

HÖJNING AV RIDHUSAVGIFTEN för 2022

Efter åtta härliga år med vårt Borga ridhus är det nu dags att höja ridhusavgiften för er som kommer hit utifrån och rider enskilt. Från och med 1:a januari 2022 kostar det 130 kronor per ekipage.

Active Stable

Under 2013 började vi bygga en Active Stable anläggning. En ny typ av hästhållning med hästen i centrum som vi på svenska kallar för Aktiv Grupphästhållning (AG). Med hjälp av modern utfodringsteknik kan hästarna hållas lösa i en mindre flock och röra sig fritt dygnet runt och utöva sitt naturliga och sociala beteende på ett helt nytt sätt, jämfört med traditionell uppstallning i box. I en ligghall med rikligt med halm finns alltid skydd mot väder och vind.

20140531_110138_Android

I AG kan hästarna röra sig fritt tillsammans på generöst tilltagna ytor i en väldränerad grusad hage. Då hästen i grunden är ett flockdjur finner sig hästarna snabbt tillrätta i flocken.

20140520_212445_Android

I två olika foderstationer tilldelas hästarna grovfoder, respektive kraftfoder. Här identifieras hästarna med hjälp av ett litet ”chip” som varje häst har i ett band runt halsen. Alla hästar får en individuell foderstat. På bilden hjälper Eva en av hästarna tillrätta under inskolningsperioden som normalt är avklarad på ett par dagar.

IMG_1118

I foderstationerna står hästarna väl skyddade så att de kan äta sin ranson i lugn och ro. Mängden grovfoder och kraftfoder styrs av ett datorprogram som fördelar fodret på minst 20 utfodringstillfällen, spridda över dygnets alla timmar. Grovfodret äter hästarna direkt från en storbal som ställs in i kraftfoderstationen. Efter en given ättid stängs luckan framför fodret och hästen måste sedan vänta tills luckan öppnas igen vid nästa automatiska utfodringstillfälle. Allt enligt ett individuellt utfodringsprogram till varje häst.

Mer information om Active Stable finns på…

STARTSIDA

Ridhuset

DSC_0091Ridhuset med yttermåtten 25 x 66 m är levererat och monterat av Borga. För att få ridhuset att smälta in i den befintliga gårdsmiljön tillsammans med övriga byggnader har vi valt träpanel på väggarna och även ökat taklutningen några grader för att få ett lite högre hus.

Något som också bidrar till extra ljus och rymd inuti huset. Vid ena kortänden planerar vi att bygga en läktare. Ridbanan har måtten 23 x 60 m.

DSC_0070

Läs mer: Ljust och luftigt →

Stallet

I vår nuvarande inackorderingsverksamhet har vi sammanlagt 16 boxar. Varav fyra uteboxar och fyra ponnyboxar. Stallet bygger på helinackordering med fullständig skötsel fem dagar per vecka. På helgerna mockar du till din egen häst. En helgdag per månad ansvarar varje hästägare för in- och utsläpp samt utfodring av samtliga hästar.

Gården

DSC02146Hesselby gård köptes av Evas farfar Gunnar Johansson 1927. Han hade mjölkkor, svinprodukton och spannmålsodling på den ca 170 ha stora gården. En ny och toppmodern ladugård för ca 50 kor byggdes på 30-talet. Under 1950 talet var det sämre att bedriva mjölkproduktion och spannmålsodling gav bättre lönsamhet. Mjölkkorna såldes då på auktion och gården blev en renodlad spannmålsgård med endast lite får och köttdjur för att hålla betena öppna. Gårdens drift övertogs senare av Evas pappa Arne och hans bror Gösta. När Arne och Gösta slutade med driften arrenderades marken ut till Forkarby Snickeri och Entreprenad AB.

År 2000 tog Eva och Lars-Göran över driften och utvecklade den inackorderingsverksamhet för häst som Eva startade i liten skala redan 1988. Skogen på ca 70 ha som ligger väl samlat runt gården är en annan viktig del av driften, medan åkermarken är fortfarande utarrenderad förutom en del bete och vallodling som ger foder till hästarna. Eva arbetar heltid hemma på gården och Lars-Göran har en anställning utanför gården.

Det fördelaktiga läget nära Uppsala uppskattas både av familjen och av våra kunder. Det är ca 15 minuters cykelväg från centrala Uppsala till Hesselby och på väg 272, ca 500 meter från stallet, stannar buss 844 på alla sina dagliga turer till och från Östervåla.