Gården

DSC02146Hesselby gård köptes av Evas farfar Gunnar Johansson 1927. Han hade mjölkkor, svinprodukton och spannmålsodling på den ca 170 ha stora gården. En ny och toppmodern ladugård för ca 50 kor byggdes på 30-talet. Under 1950 talet var det sämre att bedriva mjölkproduktion och spannmålsodling gav bättre lönsamhet. Mjölkkorna såldes då på auktion och gården blev en renodlad spannmålsgård med endast lite får och köttdjur för att hålla betena öppna. Gårdens drift övertogs senare av Evas pappa Arne och hans bror Gösta. När Arne och Gösta slutade med driften arrenderades marken ut till Forkarby Snickeri och Entreprenad AB.

År 2000 tog Eva och Lars-Göran över driften och utvecklade den inackorderingsverksamhet för häst som Eva startade i liten skala redan 1988. Skogen på ca 70 ha som ligger väl samlat runt gården är en annan viktig del av driften, medan åkermarken är fortfarande utarrenderad förutom en del bete och vallodling som ger foder till hästarna. Eva arbetar heltid hemma på gården och Lars-Göran har en anställning utanför gården.

Det fördelaktiga läget nära Uppsala uppskattas både av familjen och av våra kunder. Det är ca 15 minuters cykelväg från centrala Uppsala till Hesselby och på väg 272, ca 500 meter från stallet, stannar buss 844 på alla sina dagliga turer till och från Östervåla.