Priser

Avgifter för att använda ridhuset. (2014-01-26)

Ridhuskort kan lösas terminsvis 1/1 till 30/6 respektive 1/7 till 31/12.

Ett ridhuskort kostar 2000 kr per häst eller ryttare. Om du vill rida mer än en häst löser du kort för ryttare och om du har en häst som rids av flera ryttare löser du ett kort för hästen.

Det går också att betala per tillfälle som du använder ridhuset. Det kostar då 100 kr per häst och gång. Pengarna läggs i ett märkt kuvert som lämnas i ridhuset före ridning (enligt anvisningar på plats). Det går även att swisha avgiften till 123 42 13 765, Hesselby gård

Den som står uppstallade på vår anläggning betalar ingen extra ridhusavgift.

Om du vill boka hela ridhuset kostar det 300 kr per timme. En bokning ska göras senast 1 v i förväg.

Ridhusavgiften betalas in på mitt BG 5927-7830 Hesselby gård. Märk inbetalningen med namn på häst eller ryttare samt mobiltelefonnummer och skicka samtidigt ett SMS till 0709 96 20 36 med samma uppgifter. Du kan även kontakta mig per telefon så fakturerar jag terminsavgiften till dig.