Active Stable

Under 2013 började vi bygga en Active Stable anläggning. En ny typ av hästhållning med hästen i centrum som vi på svenska kallar för Aktiv Grupphästhållning (AG). Med hjälp av modern utfodringsteknik kan hästarna hållas lösa i en mindre flock och röra sig fritt dygnet runt och utöva sitt naturliga och sociala beteende på ett helt nytt sätt, jämfört med traditionell uppstallning i box. I en ligghall med rikligt med halm finns alltid skydd mot väder och vind.

20140531_110138_Android

I AG kan hästarna röra sig fritt tillsammans på generöst tilltagna ytor i en väldränerad grusad hage. Då hästen i grunden är ett flockdjur finner sig hästarna snabbt tillrätta i flocken.

20140520_212445_Android

I två olika foderstationer tilldelas hästarna grovfoder, respektive kraftfoder. Här identifieras hästarna med hjälp av ett litet ”chip” som varje häst har i ett band runt halsen. Alla hästar får en individuell foderstat. På bilden hjälper Eva en av hästarna tillrätta under inskolningsperioden som normalt är avklarad på ett par dagar.

IMG_1118

I foderstationerna står hästarna väl skyddade så att de kan äta sin ranson i lugn och ro. Mängden grovfoder och kraftfoder styrs av ett datorprogram som fördelar fodret på minst 20 utfodringstillfällen, spridda över dygnets alla timmar. Grovfodret äter hästarna direkt från en storbal som ställs in i kraftfoderstationen. Efter en given ättid stängs luckan framför fodret och hästen måste sedan vänta tills luckan öppnas igen vid nästa automatiska utfodringstillfälle. Allt enligt ett individuellt utfodringsprogram till varje häst.

Mer information om Active Stable finns på…

STARTSIDA